Visie en waarden van onze inzet

Wij hebben respect voor de wensen en waarden van onze gasten maar verwachten ook van hen respect voor onze christelijke overtuiging. Wij beginnen iedere maaltijd met een kort gebed: een vraag om zegen of een dankgebed.

Het evangelie is onze inspiratiebron. Wij laten ons inspireren door de visie van Jezus, hoe Hij omging met de mensen en de wereld.
Hij nam het vooral op voor mensen die hulp nodig hebben, Hij wenste iedereen nieuwe kansen te geven.
De voornaamste opdracht die Hij ons meegaf was de Liefde voor Zijn en onze Vader, voor onze naaste en voor onszelf. Door diezelfde boodschap was Agatha Lagae ook geïnspireerd.

Om onze opdracht telkens weer te kunnen opnemen bidden we elke morgen tot de Geest om vrede, genade en kracht voor die dag, voor onszelf en voor allen met wie wij verbonden leven.

“We kunnen geen grootse dingen doen; alleen kleine met veel Liefde.” M.Teresa