Historiek en benaming

Huize Agatha is een initiatief dat in 1999 ontstond, heel uitdrukkelijk in de voetsporen van Agatha Lagae, stichteres van de congregatie, Zusters van Liefde Heule.

Zij was getroffen door de grote nood in de samenleving en was ingegaan op het appèl om daar iets aan te doen. Wij kozen voor de benaming ‘Huize Agatha’ omdat ons initiatief zo dicht lag bij wat Agatha bezielde toen ze opvang bood aan weeskinderen.

Op het einde van de 20ste eeuw was er in onze samenleving een grote leemte voor jongeren in acute noodsituaties. Overbezetting in de bestaande jeugdzorg maakte snelle opnames en begeleiding onmogelijk.

De congregatie Zusters van Liefde Heule, besloot aan dit euvel iets te doen. Huize Agatha was een antwoord op een reëel probleem en kon gerealiseerd worden in een groene omgeving.