Dagelijkse verantwoordelijkheid

Zuster Alice Schollier is verantwoordelijk voor de huishouding: zij bereidt lekkere maaltijden die de gasten enorm appreciëren, zij staat ook in voor was en strijk …
Zuster Erna Delaere is verantwoordelijk voor het geheel: de opnames, begeleiding jongeren, contacten met diensten, familie, administratie …

Een groot deel van het onderhoud wordt door ons gedaan.
De jongeren hebben een eigen inbreng: de tafel opruimen en klaarzetten, om beurt helpen bij de vaat, hun eigen kamer in orde brengen en onderhouden …

“Als ik nog eens langs kom zal ik mijn favoriete vak uitoefenen zonder klagen en zagen namelijk: AFDROGEN !!!” ( Uit het gastenboek.)

Wij, zuster Lies en Erna, vullen elkaar goed aan. Als we onze talenten - of noem het gaven van de Geest - samenvoegen dan kunnen we veel verwezenlijken. Zo konden wij in die 12 jaar aan 370 jongeren opvang bieden.
Een medewerker zei het zo: “Jullie vormen een tandem, goed op elkaar afgestemd.”

“Jullie mogen niet doodgaan, jullie moeten voor kindjes zorgen!” 7j.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor eventueel huiswerkbegeleiding, activiteiten, thuiswacht …
Of mensen die vanuit een opleiding werkervaring wensen op te doen. Zo krijgen wij een breder draagvlak…

  • Huize Agatha - Begeleiding